Työelämän muutosvauhti voi välillä huimata ja tehdä olon jopa epätoivoiseksi. Yksittäisen työntekijän, tai kokonaisen työyhteisön, voi olla vaikea löytää itsestään voimavaroja seurata kehitystä, saati sitten pysyä sen vauhdissa. Työnohjauksella ei voida pysäyttää muutostahtia, mutta sen avulla voidaan löytää keinoja selvitä ja menestyä ”kaikesta huolimatta”. Vaikka työlämä on välillä kuormittavaa,  voivat yksilöt ja yhteisöt silti voida hyvin ja tuntea olonsa voimavaraistuneiksi.

Juuri tästä onkin työnohjauksen tavoite tehty. Työnohjauksen avulla voidaan löytää keinoja kukoistaa työntekijöinä ja tiimeinä, vaikka toimintaympäristö välillä myrskyäisikin. Parhaimmillaan ammattitaitoinen työnohjaus auttaa koko organisaatiota menestymään ja pääsemään kohti tavoitteitaan.

Työnohjaajan rooli voi myös vaihdella tilanteen mukaan mentoroinnista valmentavampaan otteeseen. Keskiössä on kuitenkin aina ohjattavan omat kokemukset, tarpeet ja toiveet. Niitä huolellisesti kuulemalla ja tutkimalla voidaan myös löytää uusia näkökulmia – ja kääntää huomio yksilön ja/tai työyhteisön kehittymisen kannalta tärkeisiin elementteihin.

Työnohjaus auttaa paitsi löytämään voimavaroja, myös vapauttaa niitä työn kannalta keskeisiin asioihin. Työnohjaaja kannattaakin ottaa sparraamaan jo silloin, kun menee mukavasti, mutta viimeistään siinä kohtaa, kun muutosvastarinta (tai muu haastaja) on pullistanut purjeensa ja uhkaa pureskella organisaation mission ja vision aamupalaksi. Työnohjaus on mahdollisuus sekä yksilölle että yhteisölle pysähtyä ja syventyä käsillä oleviin haasteisiin, mutta myös keino suunnata katseita kohti tulevaa. Työnohjauksessa pohditaan myös aina konkreettisia tapoja toimia, ja ohjauskeskustelun tärkein anti seuraakin usein tapaamisen jälkeen!

Ohjaustehostimen työnohjaajana toimii voimavarakeskeinen työnohjaaja Raisa Varsta, jolla on taustalla myös ammatillisen opettajan ja opinto-ohjaajan pätevyys. Varaa aika ilmaiseen Tutustumisvarttiin täältä.